Társaságunk villamosmérnök végzettségű alkalmazottai a Magyar Mérnöki Kamara tagjai, és megfelelő tervezői jogosultságokkal rendelkeznek az elektronikus hírközlési  építmények létesítéséhez kapcsolódó különféle tervdokumentációk elkészítéséhez.

A tervezési szolgáltatások keretében vállaljuk elektronikus hírközlési építmények közé sorolt távközlési létesítmények különböző munkafázisaihoz kapcsolódó tervdokumentációinak elkészítését, az alábbi távközlési hálózati szakterületeken:

 • optikai gerinc, elérési és előfizetői hálózatok,
 • helyi rézkábeles törzs, elosztó, alközponti és házhálózatok,
 • kábeltelevíziós koaxiális lefedő hálózatok, rendszertechnika és fejállomás kialakítás,
 • átvitelrechnikai rendszerek,
 • térfigyelő rendszerek,
 • épületen belül és épületek közötti zártcélú hálózatok,
  • informatikai optikai gerinchálózat,
  • strukturált kábelezési rendszerek,
  • órahálózatok,
  • ügyfél- (beteg-) hívó rendszerek,
  • terem- és térhangosító rendszerek.

Az elektronikus hírközlési építmények létesítése során különféle célú és tartalmú tervdokumentációk készítése:

 • megvalósíthatósági tanulmány,
 • különböző támogatási pályázatok (ORTT, GVOP, GOP, stb.) és azok műszaki mellékletei,      
 • engedélyezési tervek, engedélyeztetések,
  • szakhatóságok részére benyújtandó tervek,
  • közművek részére benyújtandó tervek,
  • Nemzeti Hírközlési Hatósághoz benyújtandó tervek,
 • kiviteli tervek, 
 • megvalósulási tervek,
 • nyilvántartási dokumentációk
 • állapotrögzítő (felmérési) dokumentációk.   

 

Tervezési szolgáltatás keretében Társaságunk vállalja az elektronikus hírközlési építmények jogszabályi előírásoknak megfelelő megvalósításához különféle tervdokumentációk elkészítését.

A többször módosított 29/1999 (X.6.) KHVM rendelet előírásainak megfelelően az alábbi engedélyezési fázisokhoz szükséges dokumentációk elkészítésére lehet szükség:

 • elvi építési engedélyezési, 
 • építési engedélyezési,
 • használatbavételi engedélyezési,
 • fennmaradási engedélyezési,
 • bontási engedélyezési dokumentációk.

A jogszabályi előírásoknak való megfelelés esetén lehetőség van az engedélyezési eljárás kezdeményezése helyett bejelentéssel élni a Hírközlési Hatóság felé.

Több évtizedes tervezői tapasztalatok alapján szaktanácsadással segítjük Tisztelt Megrendelőinket, hogy a tervezett beruházásaik – a jogszabályi keretek között – az optimális engedélyezési eljárás keretében valósuljanak meg.