header_1
header_2
header_3
header_4
header_5

Cégtörténet

A HHT ’98 Kft-t a távközlési hálózat tervezés területén működő magántársaságok tagjai 1998-ban hozták létre azzal a céllal, hogy a távközlési tervezési piacon egy jól felkészült, megfelelő gazdasági és műszaki háttérrel rendelkező vállalkozást működtessenek. A cég tevékenységét a kezdetektől a távközlési tervezés két egymástól eltérő területén végezte. Az egyik fő terület a Magyar Telekom NyRt. és az alternatív távközlési társaságok által pályázati úton, vagy egyszerűsített versenyeljárás keretében meghirdetett vezetékes távközlési hálózat tervezésére, engedélyeztetésére és a megvalósult hálózatok dokumentálására terjedt ki.

Főbb megrendelőink voltak:

 • Matáv Rt.
 • PanTel Rt.
 • NovaCom Kft.
 • Siemens Telefongyár Kft.
E munkák keretében a MATÁV Rt részére optikai és hagyományos rézkábeles hálózatok tervezését végeztük budapesti és vidéki helyszíneken, a többi megbízó részére szinte kizárólag optikai távközlő hálózatok tervezésére került sor, főként Budapest területén.

A másik tervezési területünk a kábeltelevíziós hálózatok tervezése. Itt a fő megrendelőnk a kezdeti időszakban az Első Pesti Telefontársaság volt, majd pedig a MATÁVkábelTV Kft.

A távközlési hálózatok fejlesztési ütemének lassulása 2001. évben már érezhetővé vált, és ez új lehetőségek felkutatására ösztönzött. Munkáink során felismertük, hogy egyes szolgáltatók nincsenek felkészülve bizonyos, gyors reagálást vagy speciális ismereteket kívánó problémák megoldására. Erre alapozva alakítottuk ki társ cégekkel együttműködésünket, melynek keretében vállaljuk távközlési szolgáltatók számára egy-egy probléma komplex megoldását. Ilyen esetek pl.: kábelhálózatok kiváltása építkezések miatt (tervezéssel, engedélyeztetéssel és a kivitelezés lebonyolításával) vagy a MATÁVkábelTV Kft koaxiális kábeles hálózatában utólag szükségessé váló földelések tervezése és kivitelezése.

A távközlési szolgáltatások piacán egy másik jelentős hiányosságot is felismertünk működésünk során. Az ország jelentős részén, a kistelepüléseken (2000 lakos alatti településeken) a szélessávú és kábeltelevíziós hálózatok kiépítése nem történt meg, és a nagy, tőkeerős szolgáltatók erre a piacra nem is hajlandók befektetni. Számításaink szerint a terület iránt érdeklődő kisebb társaságok megfelelő tőkével, vagy jól kidolgozott hitellel és pályázati úton elnyerhető állami támogatások felhasználásával sikeres szereplői lehetnek a kistelepülési szélessávú hálózatok létesítésének és üzemeltetésének. Társaságunk is megtette ez irányban első lépéseit. Újszentmargita községben létrehozta szélessávú hírközlési hálózatát, mely több mint 40 TV csatorna átvitele mellett alkalmas nagysebességű internet szolgáltatásra is. A rendszert tovább fejlesztve IP alapú távbeszélő szolgáltatás és ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások (vagyonvédelem, térfigyelés) bevezetése is várható. A megvalósított létesítményt saját magunk üzemeltetjük, ezzel új szolgáltatói üzletágat nyitottunk meg.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy 400-600 lakásos lakóparkok, lakótelepek távközlési, informatikai és kábeltelevíziós igényeinek kielégítése gazdaságosan és alacsonyabb költséggel valósítható meg, mint amilyen áron a mostani “nagy” szolgáltatók ezt teszik.

Cégünk szívesen vesz részt ilyen igényekkel jelentkező települések, befektetők megkeresése alapján a gazdaságos megoldás kidolgozásában, annak tervezésében, engedélyeztetésében, kivitelezésében és a megvalósult rendszer üzemeltetésében is.

Jelenlegi megrendelőink:

 • Magyar Telekom NyRt.
 • Vodafone Magyarország Zrt.
 • DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

Munkatársaink

Műszaki végzettségű alkalmazottak száma: 8 fő

 • Villamosmérnök: 4 fő
 • Informatikai mérnök: 1 fő
 • Gépészmérnök: 1 fő
 • Középfokú műszaki végzettségű: 2 fő

A munkatársak átlagos szakmai gyakorlati ideje: 20 év.

A HHT ’98 Kft műszaki munkatársai a Magyar Posta és a MATÁV Rt. illetve a MATÁV Rt. leányvállalatainál szerezték meg gyakorlati ismereteiket, majd különböző magántársaságoknál dolgoztak a Kft. megalapításáig. A kulcsemberek a távközlési és kábeltelevíziós hálózatok tervezéséhez, engedélyeztetéséhez és megvalósításához megfelelő hatósági jogosítványokkal rendelkeznek. A felelős munkatársak a Magyar Mérnöki Kamara érvényes tervezői és szakértői jogosultságokkal rendelkező tagjai, illetve a Hírközlési Felügyelet által vezetett műszaki vezetői és felelős műszaki ellenőri névjegyzékekben bejegyzett szakemberek.

A HHT’98 Kft. magánszemélyek tulajdonában álló, 1998-ban alapított társaság, mely az ország egész területén végez távközlési és kábeltelevíziós tervezési, engedélyezési munkákat, valamint társvállalkozókkal együttműködve vállalja távközlési és kábeltelevíziós hálózatok beruházásainak lebonyolítását, kivitelezését, műszaki vezetését és műszaki ellenőrzését.

Cégadatok

 • Cég neve: HHT ’98 Hírközlési Hálózat Tervező, Építő és Szolgáltató Kft.
 • Rövidített cégnév: HHT ’98 Kft.
 • székhely: 4065 Újszentmargita Rákóczi Ferenc utca 100.
 • Postacím: 2221 Vecsés, Pf. 88.
 • Hírközlési Mérnöki Iroda
 • Cím: 2220 Vecsés Kellner dr. u. 24/b 1. em. 17.
 • Irodai telefon: +36 (30) 867-0630
 • E-mail: iroda@hht98.hu
 • Cég jogi státusza: Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Cégjegyzék szám: Debreceni Törvényszék Cégbírósága 09-09-034478
 • Cégalapítás időpontja: 1998. július 15.
 • Cégbejegyzés időpontja: 1998. augusztus 11.
 • A cég fő tevékenysége: SzJ 74.20. Mérnöki tevékenység, tanácsadás
 • Adóigazgatási azonosító szám: 11758972-2-09
 • Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt Budapest, XVIII. ker. fiók
 • Bankszámlaszám: 11718000-20421535
 • Cégvezetők:
  Kaló Gábor – ügyvezető
  Lukács Balázs – ügyvezető
  Lukács Tamás – ügyvezető